Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí

Dle statistik se čeští řidiči ročně účastní více než 10 000 dopravních nehod mimo Českou republiku. Víte že i v zahraničí (pokud nezapomenete na „zelenou kartou“) platí Vaše povinné ručení? Víte co dělat, když se stanete účastníky dopravní nehody za hranicemi?

Bezprostředně po nehodě zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody. Zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník. Než budete vystupovat z vozu, oblečte si reflexní vestu. Je-li někdo zraněn, poskytněte mu (dle svých schopností) první pomoc a kontaktujte místní záchrannou službu, hasiče či policii. Většina zemí EU (mimochodem také Česko) využívá jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Raději přivolejte policii jen tak získáte jistotu, že bude vše řádně zdokumentováno, budete-li podrobení výslechu, nezapomeňte, že jako cizinec máte právo na tlumočníka.

Pokud policie odmítne přijet, nepřijede, nebo se s ostatními účastníky nehody dohodnete, že policii volat nebudete sepište „Záznam o dopravní nehodě“ známý též pod názvem „euro protokol“ (který již určitě vozíte s sebou ve vozidle – náhled). Pokud nerozumíte tomu, co do protokolu napsali ostatní účastníci nehody, nepodepisujte jej. Do protokolu uveďte vlastní verzi a to v českém jazyce. Před oddělení jednotlivých listů (kopií protokolu) zkontrolujte zda je řádně vyplněn i podepsán a to ve všech vyhotoveních. Později již nelze nic připsat, neboť text se propisuje na všechny kopie.

Poznamenejte si jména, příjmení a bydliště ostatních účastníků nehody a též jména, příjmení a bydliště/sídla vlastníků vozidel, údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele) a státní poznávací značky, VIN kódy (17místný identifikační kód vozidla), značky a typy zúčastněných vozidel. Ideálně a dle možností zdokumentujte také jména a adresy (případných) svědků nehody. V neposlední řadě si vytvořte vlastní fotodokumentaci nehody!

Vozovku uvolněte (před příjezdem policie) jen v případě, že máte vyhotovenou fotodokumentaci a postavení vozidel (po nehodě) je na silnici řádně vyznačeno (například) křídou, sprejem a podobně. Na odstranění vozidel se musíte shodnout s ostatními účastníky nehody.

Odtah vozidla ze zahraničí může být kryt také z povinného ručení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.