havariijni-vylukyfoto: perthhdproductions, licence: CC BY 2.0

Výluky (výjimky) z havarijního pojištění

Označení výluky bývá používáno pro výjimky z havarijního pojištění. Jedná se o případy, kdy nevzniká nárok na pojistné plnění (náhradu škody). Je obvyklé, že výluky jednotlivých pojišťoven se liší, před podpisem smlouvy (nejen) o havarijním pojištění, tedy dbejte na důkladné prostudování pojistných podmínek.

Výluky (výjimky) z havarijního pojištění lze rozdělit do dvou skupin – na standardní a nestandardní. Ty standardní naleznete v pojistných podmínkách většiny pojišťoven. Nestandardní výluky se mezi pojišťovnami značně liší.

Nestandardní výluky z havarijního pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody:

 • zapříčiněné vjetím vozidla do místa postiženého povodní či záplavou (Kooperativa)
 • vyvolané zemětřesením (AXA)
 • způsobené vyprošťováním jiného vozu (Kooperativa + AXA)
 • zapříčiněné zkratem elektrického nebo elektronického zařízení (ČP)
 • vzniklé chybným uložením nákladu (ČP)

Standardní výluky z havarijního pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:

 • opotřebením či vadou materiálu nebo vlivem chybné konstrukce
 • v důsledku nesprávné obsluhy či údržby
 • v důsledku úmyslného jednání osoby oprávněné užívat vozidlo
 • vniknutím vody do motorové části vozu
 • působením jaderné energie
 • vlivem teroristických a válečných událostí, stávek apod.
 • v době, kdy vozidlo nemělo platný technický průkaz nebo nebylo způsobilé k provozu*
 • v důsledku opravy nebo údržby vozidla
 • během doby, kdy bylo vozidlo předáno za účelem opravy, údržby či za účelem prodeje
 • činností vozidla jako pracovního stroje a při manipulaci s nákladem
 • při závodech nebo při přípravných jízdách a jízdě na uzavřených okruzích
 • na přepravovaných věcech
 • věcmi přepravovanými na nebo ve voze
 • při použití vozidla k trestné činnosti, řízením vozu osobou bez platného řidičského oprávnění nebo řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu či omamných a návykových látek (toto ovšem neplatí při odcizení vozu)

*při pokračování v jízdě po nehodě kdy může dojít (například) k úniku provozních kapalin a zadření motoru – (v tom případě nebylo vozidlo způsobilé k další jízdě)

Porovnání výhodných nabídek havarijního pojištění – online kalkulačka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.